Koronapandemian vaikutuksista toimitilamarkkinoilla

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelija Tiina Riihimäki toteutti opinnäytetyön koronapandemian vaikutuksista Suomen toimitilamarkkinoilla toimeksiannostamme.

Työn tarkoituksena oli tutkia, miten voisimme kehittää tuotteitamme ja palveluitamme kriisin muuttamassa markkinatilanteessa asiakkaiden tarpeita entistä paremmin vastaaviksi. Tavoitteena oli kartoittaa mahdollisia kiinteistömarkkinoiden muutostrendejä ja yritysten tilatarpeita Oulun alueen yrityksissä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia tärkeimpiä yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Empiirinen tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Empiirisen tutkimuksen perusteella valtaosalla tutkittavista yrityksistä tilojen tarve ei ollut muuttunut koronapandemian vaikutuksesta. Tilojen ominaisuuksista ilmeni vahvimmin tarve omille työhuoneille, neuvotteluhuoneille ja korkealle tilalle. Tutkittavien yritysten tärkeimmäksi sijaintitekijäksi nousi liikenteellinen saavutettavuus. Tutkimustuloksista on osittain havaittavissa toimitilamarkkinoilla esiin tulleita trendejä, kuten rauhalliset työtilat sekä korkeaa tilaa vaativat logistiikkatilat. Osa yrityksistä ei välttämättä vielä tarkkaan tiedä tilatarvettaan, sillä tilojen määrää on vaikea arvioida kriisin aikana. Tästä syystä kriisin vaikutukset toimitiloihin tullaan näkemään vasta muutaman vuoden aikajaksolla.

Kiitämme Tiinaa laadukkaasta opinnäytetyöstä ja toivotamme menestystä! Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan täältä: opinnäytetyö.

 

Katso kaikki uutiset