Oppilaitosyhteistyö on panostus tulevaisuuteen

Terwa Kiinteistökehitys Oy on perustamisestaan lähtien tehnyt oppilaitosyhteistyötä.

Terwassa näemme, että oppilaitosyhteistyössä on valtavasti erilaisia mahdollisuuksia ja paljon hyödynnettävää potentiaalia. Oppilaitosyhteistyössä pyrimme siihen, että molemmat osapuolet saavat yhteistyöstä hyötyä ja lisäarvoa.

Terwassa on kuluvan vuoden aikana työskennellyt kaksi korkeakouluharjoittelijaa. Lisäksi Terwa on tilannut opinnäytetyön, jossa selvitetään toimitilamarkkinan tilannetta ja tarpeita koronaviruspandemian ensimmäisen aallon jälkeen. Kysely kohdistetaan tietyn segmentin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Kyselyllä haluamme selvittää, miten meidän tulee kehittää tuotettamme vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaidemme mahdollisesti muuttuneisiin tarpeisiin.

Aiemmin Terwa Kiinteistökehitys Oy:lle ja Terwa Management Oy:lle on laadittu graafiset ohjeistukset opinnäytetyön tuloksena.

 

Katso kaikki uutiset