Terwa Tower -hanke käsittää jatkossa Arinan Solo Sokos Hotellin

Oulun yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 12.06.2023 Terwa Tower -hankkeen asemakaavan muutosluonnoksen asettamisesta nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä elokuun 2023 loppuun saakka, ja sen suunnitelmia esiteltiin virtuaalisesti 3D Cave-virtuaalitilassa. Lisäksi asemakaavan muutosluonnoksen pienoismalli oli nähtävillä.

Terwa Tower -hankkeen on suunniteltu sisältävän Solo Sokos Hotellin ravintoloineen, City Suites -huoneistohotellin ja toimistotilaa. Hankkeen myötä Oulun jokisuisto saa arvoistaan rakennettua rantaympäristöä. Vänmannin tekosaari rakentuu loppuun ja saaresta tulee oululaisille viihtyisä olohuone. Suunnittelun lähtökohtana on ollut arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toteuttamiskelpoinen kokonaisuus. Suunnittelussa on otettu huomioon muun muassa Oulun kaupungin suistokaupunkivisio, Oulun kaupunkistrategia 2030 ja Keskustavisio 2040. Terwa Tower tukee kulttuuripääkaupunki 2026 -hanketta.

Asemakaavan muutosehdotuksen valmistelun yhteydessä on laadittu herkkyystarkastelu, vertailtu maankäyttövaihtoehtoja, tehty varjostustutkielma ja useita selvityksiä, jotka ovat liittyneet muun muassa tuulisuuteen, luontoon, liikenteellisiin lähtökohtiin ja meluun. Hankekokonaisuudesta on järjestetty yleisötilaisuuksia ja kaavaluonnoksesta on saatu mielipiteitä.

Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy ovat päättäneet luopua City Suites -huoneistohotellin ja toimistotilojen toteuttamisesta Vänmanninsaareen asemakaavamuutosprosessissa saadun palautteen perusteella, jotta asemakaavamuutos etenisi jouhevasti. Rakentamisen volyymi Vänmanninsaaressa vähenee merkittävästi, ja Meritori jää avoimeksi tilaksi kaupunkilaisten käyttöön.

Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi kertoo, että tavoitteena on jatkaa Arinan Solo Sokos Hotellin suunnittelua ja avata kulttuuripääkaupunkivuonna 2026. Kaupunkiin tarvitaan selvästi lisää majoituskapasiteettia, ja kokonaisuus palvelee niin liike- ja vapaa-ajan matkailijoita kuin kaupunkilaisia. Hotelli ravintoloineen tulee tarjoamaan noin 100 uutta työpaikkaa.

YIT:n aluejohtaja Marko Palonen kertoo kohteen olevan merkittävä työllistäjä ja tarjoavan rakennusalan työpaikkoja 348 henkilötyövuotta rakentamisvaiheessa.

Terwa Kiinteistökehitys Oy:n ja Terwa Management Oy:n toimitusjohtaja Raimo Pahkala toivoo, että hankkeen rajaaminen Arinan Solo Sokos Hotelliin edesauttaisi asemakaavamuutosprosessin sujuvaa etenemisestä. Pahkala toteaa, että hankkeen edetessä Vänmanninsaari rakentuisi viihtyisäksi kaupunkilaisten oleskelualueeksi. Pahkala kiittää Oulun kaupunkia, Arinaa ja YIT:iä jatkuvasta ja arvostavasta yhteistyöstä, jolla hanketta on viety eteenpäin.

Lisätietoja:

Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy, Raimo Pahkala, toimitusjohtaja, puhelin 050 349 3225, sähköposti raimo.pahkala@terwarahasto.fi

Osuuskauppa Arina, Ulla Peltoniemi, toimialajohtaja, matkailu- ja ravitsemiskauppa, erikoistavarakauppa sekä ABC-liikennekauppa, puhelin 0500 516 855, sähköposti ulla.peltoniemi@sok.fi

YIT Suomi Oy, Marko Palonen, aluejohtaja, puhelin 050 583 9472, sähköposti marko.palonen@yit.fi

Katso kaikki uutiset