Terwa Tower -hankkeesta ajankohtaista

Terwa Tower -hankkeen seuraavia päätöksiä ja tilaisuuksia

Oulun yhdyskuntalautakunta päättää kokouksessaan 12.06.2023 Terwa Tower -hankkeen asemakaavan muutosluonnoksen asettamisesta nähtäville. Asemakaavan muutosluonnos koskee I kaupunginosan korttelia 38 tonttia nro 5 (Kaarlenväylä 1), Meritoria, Kaarlenaukiota ja vesialuetta. Terwa Tower -hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus 9.8. klo 17–20 Oulun teatterin Pikisalissa.

Terwa Tower -hanke sisältää Solo Sokos Hotellin ravintoloineen, City Suites -huoneistohotellin ja toimistotilaa. Hankkeen myötä Oulun jokisuisto saa arvoistaan rakennettua rantaympäristöä. Vänmannin tekosaari rakentuu loppuun ja saaresta tulee oululaisille viihtyisä olohuone. Suunnittelun lähtökohtana on ollut arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toteuttamiskelpoinen kokonaisuus. Suunnittelussa on otettu huomioon muun muassa Oulun kaupungin suistokaupunkivisio, Oulun kaupunkistrategia 2030 ja Keskustavisio 2040. Terwa Tower tukee kulttuuripääkaupunki 2026 -hanketta. YIT on mukana kehittämässä Terwa Tower -hankekokonaisuutta.

Terwa Tower on oululaisten hanke

Vänmanninsaaren uuden kiintopisteen veturit ovat paikalliset Osuuskauppa Arina, Terwa Kiinteistökehitys ja Terwa Management sekä Suomen suurin hankekehittäjä ja rakennusyhtiö YIT. Hanke on asemakaavamuutosvaiheessa, ja sen jatkosta päättävät Oulun kaupungin luottamushenkilöt sekä oululaiset itse.

Tulemme etsimään ja luomaan tapoja tehdä yhteistyötä aktiivisten kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa päästäksemme parhaaseen lopputulokseen koko kaupungin kannalta. Terwa Towerin tarina on vasta alussa ja kaupunkilaisilla tulee olemaan useita mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeen toteutumiseen ja sen lopputulokseen.

Toivomme sydämestämme julkista keskustelua ja kehitysideoita. Vänmanninsaari on merkittävä sekä sijainniltaan että ympäristöltään, ja sen kehittäminen voi linjata koko keskustan tulevaisuutta ja elinvoimaa. Hankkeen suunnittelijat, rakennuttajat ja rakentajat ovat pääosin pohjoissuomalaisia ihmisiä ja yrityksiä, jotka tuntevat vastuunsa kaupungin yhden merkittävimmän kohteen tulevaisuudesta.

Hanke on hyvissä käsissä

Terwa Towerin rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos on kaupungin normaalissa päätöksentekoprosessissa. Vuonna 2018 tehdyn suunnitteluvarauksen jälkeinen aika on täyttynyt laajoista ja huolellisista selvityksistä. Ne ulottuvat maaperästä valoon ja tuulesta liikennevirtoihin.

Hankkeessa tehdään työtä jatkuvassa, arvostavassa yhteistyössä kaupungin kanssa. Eri alojen toimijoiden ja kaupunkilaisten tärkeimmät tilaisuudet vaikuttaa löytyvät asemakaavaprosessista, sillä virallinen ja avoin päätöksenteko määrittää koko hankkeen reunaehdot. Lisäksi järjestämme hankkeen edetessä omia, epävirallisia tilaisuuksia hankkeeseen tutustumiseen. Asemakaavaprosessi antaa Terwa Towerille raamit, joiden ohessa jo suunnitteluvaiheessa on useita mahdollisuuksia edistää koko alueen kulttuuri- ja palvelutarjontaa.

YIT:n aluejohtaja Marko Palosen mukaan olemme hyvässä yhteistyössä työstäneet hankkeen kokonaiskonseptille raamit, joiden puitteissa voidaan toteuttaa hieno rakennuskokonaisuus ja samalla aloittaa iso investointi Oulussa.
Lähtökohtanamme on ollut kehittää aluetta yhdessä ja toivomme laajaan hankekokonaisuuteen liittyen kommentteja ja mielipiteitä.

Lisätietoja hankkeesta:

Terwa Tower -hankesivusto: www.terwatower.fi

Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy, Raimo Pahkala, toimitusjohtaja, puhelin 050 349 3225, sähköposti raimo.pahkala@terwarahasto.fi

Osuuskauppa Arina, Ulla Peltoniemi, toimialajohtaja, matkailu- ja ravitsemiskauppa, erikoistavarakauppa sekä ABC-liikennekauppa, puhelin 0500 516 855, sähköposti ulla.peltoniemi@sok.fi

YIT Suomi Oy, Marko Palonen, aluejohtaja, puhelin 050 583 9472, sähköposti marko.palonen@yit.fi

Oulun kaupunki, Kari Nykänen, kaavoitusjohtaja, puhelin 040 663 7760, sähköposti kari.p.nykanen@ouka.fi

 

Katso kaikki uutiset