Asiakaskokemus Rakennusliike Eskola Oy

Rakennusliike Eskola on korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusliike, jonka vahvuutena on kiinteistöjen ja huoneistojen saneeraus- sekä muutostyöt. Toiminta perustuu vankkaan ammattitaitoon sekä aitoon kiinnostukseen asiakkaan tarpeista ja ajatuksista.

Rakennusliike Eskola muutti uusiin, Terwa Kiinteistökehitys Oy:n tuottamiin toimitiloihinsa Oulunporttiin keväällä 2023.

Rakennusliike Eskolan Teemu Alhanen kertoo yhteistyöstä Terwa Kiinteistökehitys Oy:n kanssa:

Uusien toimitilojen tarve oli ollut meillä Eskolalla puheenaiheena jo vuosia, mutta edellisten tilojen mennessä purkuun, tuli tilojen hankinta ajankohtaiseksi. Vanhat varasto- ja toimistotilat sijaitsivat useammassa eri kohteessa, joten senkin puolesta toiminnan keskittäminen, tehostaminen ja järkiperäistäminen yhteen osoitteeseen oli ainoa järkevä ratkaisu.

Tilojen etsimisessä ja kartoittamisessa otettiin huomioon myös jo olemassa olevat myytävät tilat, mutta hyvin pian kävi ilmi, että tarjontaa kiinteistöistä, jotka olisivat kohtuullisen matkan päässä keskustasta ja jotka palvelisivat meidän tarpeitamme, ei juurikaan ollut tai ne olisivat vaatineet niin suuria muutostöitä, että kulut olisivat kasvaneet liian suuriksi suhteessa sillä saatavaan tilaan. Päädyimme siis uusiin tiloihin, ja hyvin nopeasti löytyi yhteystiedot myös Terwalle ja siten myös Erkille.

Lopullinen päätös Terwan kanssa yhteistyöhön lähtemisestä oli kaiken kaikkiaan helppo. Tilat löytyivät Kaakkurin läheltä työn alla olevasta kohteesta, mikä mahdollisti tilojen muokkauksen ja suunnittelun omaan tarpeeseen sopivaksi. Toiminta oli tehty asiakkaan kannalta erittäin helpoksi. Suunnittelun avuksi tarvittiin vain suuntaa antava suunnitelma tiloista ja sen jälkeen lupa-asiat ja valmiiden arkkitehtikuvien tekeminen ja asioiden yleinen hoitaminen tapahtui Terwan puolesta. Myös sopimustekniset asiat hoidettiin erittäin jouhevasti: Terwa vastasi itse hallin rakenteista ja tekniikasta ja me itse hoidimme omana tuotantonamme sisäpuoliset työt Terwalta saatujen rakenne- ja pohjakuvien mukaisesti. Rakentamisen valvonta kuului itse suorittamiemme töiden osalta myös kohteen yleisen rakennusvalvonnan piiriin. Nämä ns. ”ylimääräiset” palvelut olivat kannaltamme iso asia, joiden avulla saimme keskittyä varsinaiseen työn tekoon ilman, että ylimääräisiä resursseja tarvitsi käyttää asioiden hoitamiseen.

Uudet tilamme koostuvat n. 200 m² pohja-alasta, joita laajennettiin n. 50 m² parvella. Tilan monikäyttöisyyttä nostaa meidän kannaltamme varastotilojen noin 6 metrin korkeus, joka mahdollistaa niin tarvikkeiden säilytykseen tarvittavan tilan maksimoinnin, kuin mahdollisen toisen kerroksen rakentamisen, mikäli tarve niin vaatii. Alakerrassa sijaitsee myös toimistotilamme, jossa päivittäisiä toimintojamme pyöritetään ja toisinaan myös pullakahveja juodaan.

Kaiken kaikkiaan olemme olleet erittäin tyytyväisiä toimitiloihimme. Moni asia toki vielä hakee paikkaansa ja tilojen kehittäminen tarvettamme vastaavaksi vienee vielä oman aikansa. Yhteistyö Terwan kanssa on ollut kaikin puolin mukavaa ja sujuvaa. Toimitilakaupan jälkeen on yhteistyömme tuottanut hedelmää ja jatkunut myös rakennustöiden merkeissä muissakin kohteissa jo kohta vuoden ajan. Toiveenamme onkin, että tämä yhteistyö jatkuu myös myöhemmin molempia osapuolia miellyttävällä tavalla.

Rakennusliike Eskolan aulatila on edustava

Pesuhuonetila on tyylikäs

Yläkerrassa on valoisa taukotila

Rakennusliike Eskolan tiloista löytyy runsaasti korkeaa hallitilaa

Osa nosto-ovista on lasitettuja, osassa on käyntiovi