Terwa-toimitilakonsepti

Terwa-toimitilakonsepti on kehitetty yrittäjien lähtökohdista

Terwa-toimitilakonsepti on rakennettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja niiden omistajille sopivaksi. Terwa-toimitilassa käytät vuokranmaksun sijaan varoja oman toimitilasi rahoittamiseen: tyypillinen saman kokoisen tilan kuukausivuokra riittää yleensä toimitilaosakkeen kuukausittaisten kulujen kattamiseen. Terwa-toimitilan valmis, pääsääntöisesti kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen yhtiölaina takaa kohtuullisen alkuinvestoinnin.

Yritystoiminnan muutosten mukana joustavaa toimitilaa

Terwa-toimitilat suunnitellaan niin, että ne joustavat yritystoiminnan muutosten mukana. Jos esimerkiksi ostat kahdesta toimitilaosakkeesta muodostuvan yhden isomman tilan, etkä tarvitse kahta toimistoa ja kahta sosiaalitilaa, ne voidaan jättää rakentamatta. LVIS-tekniset valmiudet, kuten esimerkiksi betonivaluun sijoitettavat viemärit, mukaan lukien öljyn- ja hiekanerotuskaivot rakennetaan kuitenkin aina. Jos siis haluatkin joskus myydä yhdistetyn toimitilaosakkeesi kahtena erillisenä osakkeena, on se mahdollista ja kustannuksiltaan järkevää, kun rakenteet ovat olemassa.

Nykyaikaista toimitilaa

Mahdollisuuksien mukaan Terwa-toimitiloissa käytetään maalämpöä, joka on käyttökustannuksiltaan edullinen ja ympäristöystävällinen lämmitysvaihtoehto. Maalämpöjärjestelmä mahdollistaa optiona myös jäähdytystoiminnallisuuden. Jokainen toimitilaosake on itsenäinen niin lämmityksen, sähkön kuin veden käytön suhteen eli voit itse vaikuttaa toimitilasi käyttökustannuksiin. Jokainen toimitila-osake on aina myös palo-osastoitu, mikä mahdollistaa hyvin monen tyyppisen toiminnan sijoittumisen samaan rakennukseen. Tämä lisää toimitilaosakkeen jälleenmyyntiarvoa.

Turvallinen ja toimivaksi rakennettu omistamisen ja rahoittamisen malli

​Terwa-toimitilaosakkeessa hoito- ja rahoitusvastikkeen perusteet on selkeästi määritelty ja omistajan vastuut ja oikeudet kirjattu yhtiöjärjestykseen. Turvallinen yhtiöjärjestys takaa kustannusriippumattomuuden muiden yritysosakkaiden elinkeinotoiminnan arjesta. Kiinteistöyhtiöllä on huoneiston haltuunotto-oikeus, mikä antaa merkittävän taloudellisen turvan suhteessa muihin osakkaisiin. Terwa-toimitilaosakkeen ostaminen vastaakin käytännössä asunto-osakeyhtiön huoneiston hankintaa.

​Terwa-toimitila pähkinänkuoressa

Mitä Terwa-toimitila tarjoaa?

 • Monimuotoista tilaa vakiintuneeseen arvonlisäverolliseen yritystoimintaan
 • Nykyaikaista, laadukasta toimistotilaa tarpeen mukaan (toimistojen lisäksi tiloihin voidaan rakentaa esim. show room tai myymälätilaa)
 • Aluehallintoviraston vaatimukset täyttävät sosiaalitilat ja oikean keittiön
 • Mietityn, yritystoimintaa sopivan sijainnin ja verkostoitumismahdollisuuden samoissa tiloissa toimivien muiden yrittäjien kanssa
 • Hallitilassa pinnoitetun lattian sekä öljyn- ja hiekanerotuskaivot
 • Varastotilaa tarpeen mukaan
 • Palo-osastoinnin -> liike- ja toimitiloissa voi toimia monen toimialan yrityksiä (viereisissä toimitiloissa voivat toimia esim. hienomekaaninen konepaja ja liikelahjayritys)
 • Tilan käyttötarkoituksen helpon muuttamisen ja vierekkäisten tilojen yhdistämisen poistamalla väliseinä kokonaan tai asentamalla leveä pariovi
 • Runsaasti ikkunoita ja osaan toimistiloista jopa parvekkeen
 • Vapaan, vähintään 5,4 metrin sisäkorkeuden, sähköisen nosto-oven ja erillisen käyntioven
 • Kohtuullisen omarahoitusosuuden + valmiin yhtiölainan, jota maksetaan rahoitusvastikkeena ja jonka lyhennys on pääsääntöisesti verovähennyskelpoinen
 • Turvallisen ja toimivaksi rakennetun omistaminen ja rahoittamisen mallin, kuten asunto-osakeyhtiössä. Hoito- ja rahoitusvastikkeen perusteet on selkeästi määritelty ja omistajan vastuu ja oikeudet kirjattu. Turvallinen yhtiöjärjestys takaa kustannusriippumattomuuden muiden yritysosakkaiden elinkeinotoiminnan arjesta. Kiinteistöyhtiöllä on huoneiston haltuunotto-oikeus, mikä antaa merkittävän taloudellisen turvan suhteessa muihin osakkaisiin.
 • Yhtiöjärjestyksen, joka takaa oman toimitilaosakkeen myöhemmän muutos- ja täydennysrakentamisen. Muutos- ja täydentämisrakentamisessa on otettava kuitenkin huomioon muun muassa muutosajankohdan viranomaisvelvoitteet, rakennusmääräykset sekä kiinteistöosakeyhtiötasolla vaikutukset muiden osakkaiden asemaan ja yhtiön velvoitteisiin.
 • Mahdollisuuden vuokrata, pantata ja tai myydä toimitilan edelleen
 • Asfaltoidun, tilavan ja toimivan sekä aidatun piha-alueen. Ympäriajo, jopa täysperävaunurekalla mahdollistetaan tontin niin salliessa. Uusimmissa Terwa-toimitiloissa on jopa oma huoneistokohtainen piha-alue.
 • GSM-ohjatun sisäänajoportin

Mitä Terwa-toimitila ei ole?

 • Ei perinteinen, tyypillisesti yksityishenkilöille tuotettu halliosake ilman mukavuuksia. Terwa-toimitiloissa on aina aluehallintoviraston vaatimukset täyttävät sosiaalitilat eli WC:t, suihku- ja pukutilat sekä oikea keittiö.
 • Ei tila harrastustoiminnalle. Terwa-toimitila on suunnattu vain yrityksille, joiden toiminta on arvonlisäverollista ja joiden toiminta on jo vakiintunutta, jolloin omaan toimitilaan sijoittaminen järkevää. Tämän tavoitteena on varmistaa osakkeenomistajan asema välttämällä yksityishenkilöiden ja yritysten väliset taloudelliset ja hallinnolliset eroavaisuudet.
 • Ei tietyn sapluunan mukainen halliosake. Terwa-toimitila antaa paljon mahdollisuuksia räätälöidä oman toimitilasi juuri sinun yrityksesi tarpeita vastaavaksi.
 • Terwa-toimitila on aina luvitettu yritystoimintaan. Markkinoilla on myytävänä / vuokrattavana yritystiloina markkinoitavia halliosakkeita, joiden rakennustekniikka, lvis-tekniikka, palo-osastointi ja ennen kaikkea käyttötarkoitus eivät ole tarkoitettu yritystoimintaan. Nämä tilat on usein luvitettu vain varastointiin.
 • Useat halliosakkeet myydään lisärakennusoptiolla. Tällöin saatetaan antaa ymmärtää, että perusvarastovarustuksella oleva halliosake voidaan ilman muuta ja juurikaan viranomaisia tai kiinteistöosakeyhtiöitä enempää kuulematta myöhemmin täydennysrakentaa omien tarpeiden mukaisesti. Varastokäyttöön luvitettu halliosake on usein vaikeaa ja kallista tai jopa mahdotonta täydennysrakentaa toimistoilla puhumattakaan myymälä/liiketilamuutoksista.
 • Terwa-toimitilassa ei ole monimutkaista, jälkikäteen haettavaa arvonlisävero-osuutta. Tilat myydään arvonlisäverottomina, arvonlisäveroa ei lisätä eikä sitä vähennetä kauppasummasta. Kyseessä on puhdas arvonlisäverosta vapaa osakekauppa. Myöhemmin oman tilan käyttö ja hallinta sekä muutos-, korjaus- ja täydennysrakentaminen ovat kaikilta osin arvonlisäverovähennysoikeuden piirissä.
Kaikki palvelut