Terwarahasto

Terwa Management Oy

Terwa Management Oy on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisesti rekisteröitynyt, Finanssivalvonnan valvoma vaihtoehtorahastojen hoitaja. Terwa Management Oy toimii hallinnoimissaan kommandiittiyhtiöissä vastuunalaisena yhtiömiehenä ja vaihtoehtorahastojen hoitajana.

Terwa Management vastaa rahastojen hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, hoitamisesta ja kehittämisestä yhtiösopimusten ja rahastosopimusten mukaisesti sekä vastaa tehtävistä, jotka laissa vaihtoehtorahastojen hoitajista on sille säädetty.

Terwarahastojen sijoitukset ovat suomalaisissa kiinteistöissä ja kiinteistöarvopapereissa. Rahastojen sijoituskohteet päätetään huolellisesti laaditun sijoitusstrategian mukaisesti. Terwarahastoilla on tarkkaan mietitty liike- ja toimitilaportfolio – vuokralaisiksi etsitään toimijoita, joilla on vakaa ja pysyvä toimitilatarve ja joiden palveluita käytetään talouden notkahduksista ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksista riippumatta. Potentiaalisista sijoituskohteista tehdään huolellinen ja objektiivinen tarkastelu turvallisen ja tuottavan sijoituspäätöksen pohjaksi.

Terwarahasto 1 Ky

Terwarahasto 1 Ky on määräaikainen kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistörahasto ja rekisteröitynyt vaihtoehtorahasto. Terwarahasto 1 Ky:n sijoituskausi päättyi heinäkuussa 2021 eikä Terwarahasto 1 Ky:öön oteta enää uusia sijoituksia eikä sijoittajia. Terwarahasto 1 Ky:n kaikki kiinteistöt on exitoitu. Lue lisää Terwarahasto 1 Ky:stä täältä: Terwarahasto 1 Ky.

Terwarahastoon voit tutustua tarkemmin Terwarahaston omilla verkkosivuilla osoitteessa www.terwarahasto.fi.

Kaikki palvelut