Terwarahasto

Terwa Management Oy

Terwa Management Oy on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisesti rekisteröitynyt, Finanssivalvonnan valvoma vaihtoehtorahastojen hoitaja. Terwa Management Oy toimii hallinnoimissaan kommandiittiyhtiöissä vastuunalaisena yhtiömiehenä ja vaihtoehtorahastojen hoitajana.

Terwa Management  vastaa rahastojen hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, hoitamisesta ja kehittämisestä yhtiösopimusten ja rahastosopimusten mukaisesti sekä vastaa tehtävistä, jotka laissa vaihtoehtorahastojen hoitajista on sille säädetty.

Toimitilamarkkinoiden vahva tuntemus, investointilaskenta, rahoitusrakenneosaaminen, kiinteistöosakeyhtiöiden toiminnan optimointi sekä tuottoisan exitin suunnittelu tekevät Terwa Managementista erittäin vahvan toimijan Pohjois-Suomen markkinoilla.

Terwarahasto 1 Ky:n sijoituskausi on käynnissä.

Vahva osaaminen ja vakaa tuotto

Terwa Management toimii kevyellä organisaatiolla ja käyttää parhaita asiantuntijoita kattavasta yhteistyöverkostosta.

Terwa Managementilla on erittäin rautainen markkinanäkemys Pohjois-Suomessa. Kohteisiin haetaan aina vakaa asiakas, jolle kehitetään tilaratkaisu, joka tarjoaa vakaan vuokratuoton ja mahdollisuuden suureen exit-tuottoon. Sijoituksia tehtäessä otetaan huomioon, että kohteet tuottavat pitkällä aikavälillä hyvin.

Terwa Managementin ja sen hallinnoimien kommandiittiyhtiöiden tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan partner, KHT Jari Karppinen. Juridiset palvelut tarjoaa Asianajotoimisto Norra Oy.

Terwarahasto 1 Ky 

Terwarahasto 1 Ky on määräaikainen kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistörahasto ja rekisteröitynyt vaihtoehtorahasto. Terwarahasto 1 Ky:n sijoituskausi on käynnissä. Rahaston ensimmäisen ensimmäinen kohde valmistui 12/2018.

Rahasto sijoittaa suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin. Sijoituskohteet päätetään sijoitusstrategian mukaisesti. Potentiaalisista sijoituskohteista tehdään huolellinen ja objektiivinen tarkastelu turvallisen ja tuottavan sijoituspäätöksen pohjaksi.

Terwarahastolla on tarkkaan mietitty liike- ja toimitilaportfolio – vuokralaisiksi etsitään toimijoita, joilla on vakaa ja pysyvä toimitilatarve ja joiden palveluita käytetään talouden notkahduksista ja asiakkaiden ostokäyttäytymisestä riippumatta.

Rahaston enimmäispääoma on 25 miljoonaa euroa. Sijoittajan yhtiöpanoksen tulee olla vähintään 100 000 euroa.

Miksi sijoittaa?

 • Hyvä inflaatiosuoja – sijoitukset reaaliomaisuuteen, vuokrankorotukset seuraavat inflaation kehitystä.
 • Pääosin uusia kohteita – energiatehokkaat uudiskohteet, matalat ja ennakoitavissa olevat hoitokustannukset, elinkaarioptimointiin kiinnitetään huomiota
 • Vakaa vuokratuotto – tilat kehitetään vakaiden vuokralaisten tarpeita vastaaviksi, jolloin vuokralais- ja vuokranmaksuriski ovat pieniä. Lisäksi kehitetään vaihtoehtoiset toimintamallit kiinteistön elinkaaren eri vaiheisiin.
 • Korkea arvonnousupotentiaali – Terwa Kiinteistökehityksen kehittämät, kilpailutetut, rakennusliikkeiden urakoimat kohteet ovat hankintahinnaltaan edullisia
 • Hyvä rahoitusrakenne – oman pääoman tehokas käyttö
 • Ei merkintäpalkkiota, hallinnointipalkkio 0,9 % per annum

Riskienhallinta

 • Riski- ja hyötyprofiili on esitetty Terwarahasto 1 Ky:n avaintietoesitteessä
 • Likividiteettiriskiä pienentää huomattavasti se, ettei rahasto-osuuksien lunastuksia tehdä kesken sijoituskauden. Rahasto ei sitoudu mihinkään käteisvarojen määrään, eikä velkaisuusastetta nosteta yli 60 prosenttiin kokonaisvarallisuudesta.
 • Puolivuosittain laaditaan kirjallinen rahastoraportti, joka sisältää mm. rahaston taseen ja tuloslaskelman, tiedot nostetuista yhtiöpanoksista, yhtiömiehille jaetuista voitoista ja vastuunalaiselle yhtiömiehelle maksetuista hallinnointipalkkioista
 • Kohteet rakennutetaan niin, että rakentamiseen liittyvät riskit ovat pääosin rakentajalla
 • Kiinteistöosakeyhtiöillä on kiinteistön täysarvovakuutukset ja vuokralaisilta edellytetään voimassaolevia vakuutuksia

Terwarahastoon voit tutustua tarkemmin Terwarahaston omilla verkkosivuilla osoitteessa www.terwarahasto.fi.

Kaikki palvelut