Usein kysyttyä

On hienoa, että Terwa Tower -hankkeesta käydään paljon julkista keskustelua. Haluamme kuulla ajatuksistasi Vänmannin tekosaaren valmiiksi rakentamisesta: Mikä mietityttää, mikä innostaa, miten saisimme lopputuloksesta parhaan mahdollisen kaikille oululaisille. Lähetä meille viesti alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse info@terwarahasto.fi, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian. Puhelimitse voit esittää ajatuksesi Raimo Pahkalalle, puhelin 050 349 3225.

Miksi Terwa Tower halutaan rakentaa juuri Vänmanninsaareen?

Tornitaloa lähdettiin suunnittelemaan Vänmanninsaareen, koska se kaavassa siellä jo oli. Terwa Tower -hankkeen toteutus Vänmanninsaareen tukee Oulun kaupunkivisiota 2040, Oulun suistokaupunkivisiota ja Oulun kaupunkistrategiaa 2030. Suunnitteluvarausaikana toimijat kävivät neuvotteluita useiden hotellitoimijoiden ja -investoreiden kanssa Terwa Towerin hotelliosion toteuttamisesta ja sekä hotellitoimijat että -investorit näkivät paikan hyvänä sijaintipaikkana hotellille. Ilman hotellia ei olisi hanketta, jonka myötä Vänmannin tekosaari rakentuu loppuun. Terwa Tower -hankkeen myötä yksi kaupungin keulapaikoista laitetaan vihdoin kuntoon.

Miksi nimeksi on valittu Terwa Tower?

Terwa Tower on hankkeen työnimi, ja Osuuskauppa Arina tulee aikanaan päättämään, minkä niminen paikalle suunnitellusta Solo Sokos hotellista tulee.

Mitä Terwa Tower -hanke tuo oululaisille?

 • Vänmannin tekosaari rakennetaan viihtyisäksi oleskelualueeksi. Saareen toteutetaan rakennettua rantaympäristöä, jossa on miellyttävä viettää aurinkoisia kevät- ja kesäpäiviä.
 • Vänmanninsaareen haaveillaan sijoittuvan oululaisia palvelevia toimintoja. Kesäisin saaressa voisi toimia esim. kanootteja ja SUP-lautoja vuokraava yritys sekä merenrantaterassiravintola, jonka rantatuoleilla voisi nauttia virvokkeita ihaillen suistomaisemaa.
 • Talvikausiksi saareen olisi upeaa toteuttaa talviuintipaikka, joka palvelisi sekä oululaisia että matkailijoita.
 • Hotellin tasokas ruokaravintola, jonka ympärivuotisena muuttuvana taideteoksena toimii upea suistonäkymä ja skybar upeine näkymineen palvelevat sekä oululaisia että matkailijoita. Skybariin on upeaa tuoda vieraat näkemään Oulu ylhäältä päin.
 • Hotellin aulatiloissa ja/tai skybarissa oululaiset taiteilijat voivat esitellä töitään
 • Terwa Towerissa majoittuvat matkailijat tuovat euroja Ouluun.
 • Oululaiset voivat viettää staycationia hotellin ja huoneistohotellin tasokkaissa majoitustiloissa.
 • Tuo lisää elämää kauppatorin alueelle ja vahvistaa ydinkeskustan ja kauppatorin aluetta ja lisää sen houkuttelevuutta.
 • Luo lisää kohtaamispaikkoja torinrantaan ja monipuolistaa torialueen palveluita.
 • Luo mahdollisuuksia uudenlaisille yrityksille, toimijoille ja toiminnoille eli luo uudenlaista ja uutta kaupunkikulttuuria.
 • Tuo suistomaisemat ja paremmin saavutettavaksi jokaiselle oululaiselle. Rakennettu rantavyöhyke on avoin kaikille ja saaren palveluita voivat käyttää kaikki.
 • Muodostaa torialueesta, Vänmanninsaaresta ja Pikisaaresta yhtenäisen kokonaisuuden.

Miksi Vänmanninsaaren toteuttamisesta ei järjestetty arkkitehtikilpailua?

YIT Talonrakennus Oy, Terwa Management Oy ja Terwa Kiinteistökehitys Oy hakivat kohteeseen suunnitteluvarausta vuonna 2018. Suunnitteluvaraus tarkoittaa, että tontilla ei järjestetä kilpailutusta, vaan tontti varataan yhden tai useamman toimijan toteutettavaksi alusta lähtien. Kilpailutuksissa on mukana useita toimijoita, joista jokainen käyttää resursseja kalliiseen suunnitteluvaiheeseen. Pahimmillaan kilpailutuksen voittaa esitys, joka ei ole toteutuskelpoinen.

Suunnitteluvarauksen myötä toimijat voivat työstää hanketta alusta asti toteuttamiskelpoiseksi. Ideakilpailu sen sijaan sitoo toteutuksen voittaneeseen ehdotukseen, eikä salli sen muokkaamista niin, että hankkeen toteutus toiminnallisesti ja taloudellisesti varmistuu. Terwa Tower -hanke pohjautuu Oulun kaupungin vuonna 1962 järjestämään suunnittelukilpailuun, jonka voittivat Marjatta ja Martti Jaatinen ehdotuksella ”Saari”. Siinä Vänmanninsaareen oli sijoitettu teatteri, konserttisali, kaupunginvaltuuston istuntosali sekä 20-kerroksinen virastotalo.

Aiemmin Skanska Talonrakennuksella on ollut varaus Vänmanninsaaressa hotellin Hiltonin toteuttamiseksi. Hotelli Hiltonin ja Skanska Talonrakennuksen sopimus kuitenkin kariutui.

Torialueen kehittämiseksi järjestettiin ideakilpailu arkkitehtiopiskelijoille vuonna 2015. Arkkitehtiopiskelijoiden ideakilpailun voitti ehdotus nimeltä Ou-Loops. Suunnitelmassa kirjaston taakse nousi korkea maamerkkirakennus. Oulun yliopiston edustajana tuomaristossa toimi koulutusrehtori, professori Helka-Liisa Hentilä, joka totesi: ”Ou-Luups-ehdotuksen ansiot ovat torialueen monipuolisessa ideoinnissa sekä selkeässä, tasapainoisessa ja harkitussa rantavyöhykkeen täydennysrakentamisessa”.

Riittääkö kaikkiin Oulun hotelleihin majoittujia?

Lisämajoituskapasiteetille on kysyntää. Nykyisellään Oulun hotellien käyttöasteet ovat Suomen korkeimpia. Erityisesti heinäkuussa hotellit ovat täynnä. Majoituskapasiteetin rajallisuus rajoittaa tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä Oulussa. Oulun tämänhetkinen majoituskapasiteetti ei riitä vastaamaan kulttuuripääkaupunki 2026 vuoden majoitustarpeeseen.

Terwa Tower pilaa näkymät ja varjostaa

Terwa Towerin suunnittelussa on tarkasteltu rakennusten sijaintivaihdot erityisellä tarkkuudella. Tarkasteluissa on otettu huomioon kaupunkikuvalliset seikat, on huomioitu suhde ympäristöön ja liikenteelliset näkökohdat sekä se, miten rakennus/rakennukset varjostavat. Terwa Tower varjostaa lähinnä itseään ja kirjaston seinää. Esimerkiksi toria Terwa Tower ei varjosta. Terwa Tower muuttaa kaupunkinäkymää eniten Pikisaaresta katsottuna.

Terwa Towerin myötä suistomaisemasta pääsee nauttimaan entistä paremmasta paikasta. Tällä hetkellä kauppatorilta katsottuna suistomaisema jää osittain kirjaston ja kauppatorin taakse.

Kauppatorilta katsottuna Terwa Tower asettuu pääosin olemassa olevien rakennusmassojen taakse. Torniosa toki nousee olemassa olevia rakennusmassoja korkeammalle.

Rakennetaanko hanke vain turisteille?

Terwa Tower -hanke tuo paljon hyvää Ouluun. Hotelliin ja huoneistohotelliin majoittuvat matkailijat käyttävät Oulun palveluita ja jättävät euroja Ouluun. Niin matkailijat kuin kaupunkilaiset voivat nauttia hotellin ruokaravintolasta ja skybarista.

Terwa Tower -hankkeen myötä Vänmanninsaareen toteutetaan rakennettua rantaympäristöä, jossa on miellyttävä viettää aurinkoisia kevät- ja kesäpäiviä. Toteuttajien haaveena on, että kun Vänmanninsaari rakentuu loppuun, sijoittuu sinne erilaisia palveluita tarjoavia yrityksiä. Vänmanninsaaressa voisi toimia muun muassa SUP-lautoja ja kanootteja vuokraava yritys ja merenrantaterassiravintola, jonka rantatuoleilla voisi nauttia virvokkeita. Talviaikaan Vänmanninsaari voisi mahdollisesti toimia talviuintipaikkana.

Terwa Kiinteistökehitys Oy ja Terwa Management Oy ovat pieniä ja suhteellisen uusia yrityksiä. Kaatuuko hanke?

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Terwa Kiinteistökehitys Oy on aloittanut toimintansa vuonna 2017 ja rakennuttanut viidessä vuodessa hankkeita lähes 30 miljoonalla eurolla. Terwa Management Oy on Finanssivalvonnan rekisteröimä ja valvoma vaihtoehtorahaston hoitaja. Terwa Management Oy:n ensimmäisessä rahastossa, Terwarahasto 1 Ky:ssä on toimitilahankkeita noin 16 miljoonan euron arvosta. Hotellioperaattorin ja -investorin mukanaolo hankkeessa varmistavat hankkeen toteutumisen.

Mikä hotelli kohteeseen tulee?

Kohteeseen tulee Solo Sokos Hotel. Lue lisää tiedotteesta: Oulun Vänmanninsaareen Solo Sokos -hotelli.

Miten Terwa Tower toteuttaa suistokaupunkivisiota?

Oulujoen suisto on maisemallisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti erityinen osa Oulun kaupunkia. Kaupungin yli 400-vuotisen historian aikana suistoalue on muuttunut merkittävästi niin maankohoamisen kuin kaupungin rakentamisen seurauksena. Muutos jatkuu myös lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta suiston rannoilla, lisätä asukasmäärää sekä monipuolistaa rantojen käyttöä.

Suistokaupunkivisiossa nähdään, että suisto rantoineen tarjoaa paljon vetovoimaisia mahdollisuuksia kaupunkikehittämiselle. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, kestävien kulkumuotojen edistäminen ja ranta-alueiden toiminnalliset kehittämistarpeet korostavat suiston kehittämistä kaupunkimaisena kokonaisuutena.

Suiston keskeinen sijainti ja monipuoliset arvot edellyttävät, että kaikki suistoalueen kaupunkikehittäminen on kestävää ja laadukasta. Suistokaupunkivision mukaisesti ranta-alueiden uudenlaista aktivointia suositaan.

Suistokaupunkivisiossa rakennetaan Vänmanninsaaren länsiosa valmiiksi ja viimeistellyksi kuten kaupungin puoleinen ranta. Vänmanninsaareen sopivat suistokaupunkivision mukaan hyvin laadukkaat rantarakenteet sekä monipuolinen palvelutarjonta.

Terwa Tower -hanke toteuttaa hyvin suistokaupunkivisiota. Löydät Suistokaupunkivision raportin täältä: Suistokaupunkivisio. Suistokaupunkivisio on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 9.9.2019.

Terwa Tower pilaa herkän suiston

Vänmanninsaari on suurelta osin tekosaari, joka hankkeen yhteydessä rakennetaan loppuun ja johon luodaan viihtyisää tilaa. Terwa Tower -hanke ei tuhoa suistoa. Oulun torinrannan kaavoitushistoriaselvityksen sivulta 18 näkee kartalta Vänmanninsaaren vuonna 1786.

Miten Terwa Tower toteuttaa Oulun keskustavisiota 2040?

Oulun keskustavision päätavoitteiden mukaisesti muun muassa

 • Tapahtumien järjestämistä helpotetaan ja kaikkien neljän vuodenajan erilaisuutta hyödynnetään
 • Oulun sijaintia veden äärellä hyödynnetään monin tavoin nykyistä tehokkaammin
 • Keskustaan luodaan työn keskittymä ja mahdollisuuksia erilaisten älykkäiden ja käyttäjien tarpeiden mukaan muuntautuvien työympäristöjen syntymiselle
 • Oulun keskustan puitteet ovat ajanmukaiset ja houkuttelevat niin yrityksille, kaupunkilaisille kuin matkailijoillekin.

Keskustavision mukaan torialueen roolia julkisena torikaupan, tapaamisen ja tapahtumien tilana tulee selkiyttää. Alueen käyttöä tulee monipuolistaa ympärivuotiseksi. Vision mukaan suurin kehittämispotentiaali sijoittuu Vänmanninsaaren kärkeen sekä kauppatorin pohjoispuoliseen ja Autorannan pysäköintialueisiin.

Keskustavision mukaan Oulun keskustan kortteleita tulee uudistaa ja täydentää ympäristöön soveltuvin, mutta rohkein ja keskustamaisuutta lisäävin ratkaisuin. Rikkaaseen kaupunkikuvaan ja rakentamiseen laatuun panostetaan. Visiossa veden ääreen pääsyä helpotetaan ja näkymiä suistoalueelle lisätään ja toisaalta rantautumista pienillä veneillä ja kanooteilla helpotetaan sopivissa paikoissa.

Vision mukaan keskustan elinvoimaisuuden lähtökohta on sen toiminnallisessa monipuolisuudessa, jonka seurauksena ihmiset liikkuvat ja viihtyvät keskustassa monista eri syistä. Kaupunki etsii kumppanuushankkeissa yhdessä kiinteistönomistajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa aktiivisesti uusia työtilaratkaisuja ja toimintamalleja. Vision mukaan keskustassa tarvitaan yhä enemmän joustavia ja eripituiseen työskentelyyn soveltuvia tiloja ja paikkoja.

Terwa Tower -hanke toteuttaa hyvin Oulun keskustavisiota 2040. Löydät Keskustavisioraportin täältä: Keskustavisio 2040. Keskustavisio on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 3.4.2017.

Hankkeen tavoitteena on vain tuoda euroja toteuttajille

On totta, että jo osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Haluamme kuitenkin aidosti kehittää Oulua.

Terwa Management Oy perustettiin vuonna 2016 sen vuoksi, että haluttiin tuoda helppo tapa sijoittaa Oulussa ansaittuja varoja sellaiseen Finanssivalvonnan rekisteröimään ja valvomaan rahastoon, joka sijoittaa varat edelleen kiinteistöihin Oulussa ja näin tarjoaa nykyaikaisia toimitiloja ja poistaa kasvun esteitä Oulussa toimivilta yrityksiltä. Iso osa pääkaupunkiseudulla olevista kiinteistösijoitusrahastoista sijoittaa rahat pääkaupunkiseudulla tai jopa ulkomailla sijaitseviin kiinteistöihin.

Miksi Terwa Toweriin ei sijoitu museo tai Tietomaa?

Museon ja Tietomaan sijoittumista Terwa Toweriin on alustavasti tutkittu, mutta valitettavasti museo ja Tietomaa eivät ole sijoittumassa Terwa Toweriin.

Miten Terwa Tower toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa 2030?

Kaupunkistrategian 2030 mukaan vuonna 2030 Oulu on pohjoinen kestävästi kasvava 230 000 asukkaan kansainvälinen keskus.

Kaupunkistrategian 2030 mukaan Oulun arvot ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus.

Rohkeus tarkoittaa, että teemme rohkeasti valintoja asteen verran paremman pohjoisen puolesta. Uskallamme kokeilla uutta ja luopua totutusta.

Reiluus tarkoittaa, että teemme avoimesti ja otamme toiset huomioon. Suhtaudumme toisiimme ennakkoluulottomasti ja inhimillisesti arvostaen.

Vastuullisuus tarkoittaa, että edistämme älykkäästi kestävää elämäntapaa ja toimimme siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja. Vastuullinen tapa toimia luo turvallisuutta.

Oulu haluaa olla Suomen yritysmyönteisin kansainvälinen kasvukeskus ja varmistaa yritysten kilpailukyvyn ja uudistumisen. Oulu edistää suurten investointien toteutumista. ja parantaa valmiuksia vastata kysyntälähtöiseen yritystontti- ja toimitilakysyntään.

Oulun kaupunkistrategian 2030 mukaan Oulu2026 vahvistaa veto- ja pitovoimaa. Oulu muun muassa luo kasvua matkailusta ja parantaa kaupungin vetovoimaa viihtyisällä toiminnallisella, terveellisellä ja turvallisella kaupunkiympäristöllä.

Löydät Oulu 2030 kaupunkistrategian täältä:  Kaupunkistrategia 2030. Kaupunginvaltuusto päätti uudesta kaupunkistrategiasta kokouksessaan 31.1.2022.

Joudutaanko torin aittoja siirtämään hankkeen vuoksi?

Aittoja ei siirretä Terwa Tower -hankkeen vuoksi. Hanke ei vaikuta mitenkään torialueen rakennuksiin.

Voiko Pikisaareen edelleen kulkea kevyen liikenteen siltaa pitkin?

Kyllä. Terwa Tower -hanke ei vaikuta kevyen liikenteen sillan käyttämiseen. Rakentamisen aikana voi olla lyhyitä tilapäisiä muutoksia kevyen liikenteen väylien käytössä.

Miten Terwa Tower voi tukea kulttuuripääkaupunki 2026 -hanketta?

Rakentuviin tiloihin voidaan toteuttaa kulttuuripääkaupunkivuodeksi esimerkiksi näyttelytilaa. Rakentuviin tiloihin voidaan myös toteuttaa pysyvää kulttuuritilaa. Hotellin julkisivuun voidaan toteuttaa valotaideteos/valotaideteoksia. Terwa Tower -hanke tuo myös Ouluun lisää majoituskapasiteettia, jota tarvitaan jo nyt, mutta erityisesti kulttuuripääkaupunkivuonna. Vuoden 2022 toukokuussa esimerkiksi Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma sai aikaiseksi sen, että Oulun hotellikapasiteetti ei riittänyt.

Kuinka paljon hanke tuo työpaikkoja Ouluun?

Hankkeen työllistämisvaikutus rakentamisaikana on arviolta 460 henkilötyövuotta. Hotelli tulee työllistämään valmistuttuaan noin 100 henkilöä.

Miksi Terwa Towerista tehdään ruma?

Hankkeesta on esitetty vasta hankekehitysvaiheen luonnoskuvia, jotka eivät mallinna lopullista toteutusta ja massamalleja. Terwa Tower on tarkoitus toteuttaa sellaisena, että oululaiset voivat olla rakennuksesta ylpeitä.

Miten ja mihin oululaiset voivat vaikuttaa?

Haluamme toteuttaa hankkeen avoimesti oululaisille ja oululaisten kanssa. Kuulemme mielellämme, miten hanke parhaiten palvelisi kaupunkilaisten yhteistä hyvää. Otamme mielellämme vastaan ideoita esimerkiksi siitä, millaisia palveluja Vänmanninsaareen toivotaan toteutettavan.

Oululaiset voivat osallistua ja vaikuttaa kaavoitusprosessiin jo suunnitteluvaiheessa. Oulun kaupungin sivuilla on lisätietoa siitä, miten osallistuminen on mahdollista: https://www.ouka.fi/oulu/uudistuva-oulu/osallistu-ja-vaikuta

Hanke maksaa kaupungille ja kaupunkilaisille paljon

Terwa Tower -hankkeen myötä Vänmanninsaari saadaan viimeisteltyä kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön ilman verorahojen käyttöä.

Miten Vänmanninsaareen jatkossa pysäköidään? Mihin kirjastossa ja teatterissa kävijät pysäköivät jatkossa?
Vänmanninsaaressa pysäköidään jatkossa pysäköintilaitokseen maan alle. Käytössä on myös torialueen pysäköintipaikat, joiden olemassaoloon Terwa Tower -hanke ei vaikuta.

Vänmanninsaari on liikenteellisesti pussinperä
Liikenteen sujuminen Vänmanninsaaren ja sieltä pois varmistetaan huolellisella liikennesuunnittelulla. Liikenteellisessä tarkastelussa on todettu nykyisen liikennejärjestelyn mahdollistavan lisärakentamisen.

Miksi Terwa Towerista ei tule 22-kerroksista, kuten alun perin suunniteltiin?
Alun perin tarkoituksena oli sijoittaa hotelli ja huoneistohotelli samaan torniin. Tähän ei kuitenkaan löydetty tyydyttävää toteuttamiskelpoista ratkaisua ja hotelli ja huoneistohotelli päädyttiin sijoittamaan omiin massoihinsa, jolloin tornin korkeus madaltui. Nykyisillä kerroskorkeuksilla torni on lähes samankorkuinen kuin alkuperäisten suunnitelmien mukainen 22-kerroksinen torni, koska kerroskorkeus on kasvanut.

Miksi Terwa Tower hankkeen takana olevat tahot eivät rakenna torihotellia loppuun?
Terwa Tower -hankkeella ei ole mitään yhteyttä torihotellihankkeeseen, eikä Terwa Tower -hankkeen toteuttajien ole mahdollista toteuttaa torihotellihanketta loppuun.

Miksi keskelle vanhaa kaupunkia rakennetaan moderni rakennus?
Tältä sivulta löytyy artikkeli nykyrakentamisesta ja nykyarkkitehtuurista: https://www.yit.fi/ytimessa/nykyarkkitehtuurin-edut

Siirretäänkö Kivisydämen sisäänajo jonnekin muualle?
Terwa Tower ei vaikuta Kivisydämen sisäänajoon.

Jos et halua saattaa nimeäsi, sähköpostiosoitettasi tai puhelinnumeroasi tietoomme, voit kirjoittaa sähköpostikenttään esim. x@x.fi, ja puhelinnumeroksi 123.